DENİZLİ'DE KÜLTÜR VE YAŞAM FOTOĞRAF YARIŞMASINA HOŞGELDİNİZ
BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Denizli Büyükşehir Belediyesi - 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması1- Yarışmanın adı:“Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması”dır.
2- Yarışma Bölümleri: Yarışma 4 ayrı kategoride düzenlenecektir:

• “Denizli’de Kırsal Yaşam” (Köylerde tarım, hayvancılık, gelenekler, bayramlar, düğünler, evlerde ve sokaklarda yaşam)
• “Denizli’de Kentsel Yaşam” (Kent içinde, evlerde, çarşı-pazarlarda, eğlence yerlerinde, Cadde ve sokaklarda ve benzeri yerlerde yaşam)
• Denizli’nin Parkları
• Denizli’nin Antik Kentleri

3- Genel kurallar:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2014-2017 yılları içinde Denizli ili ve ilçelerinde veya köylerinde çekilmiş olmalıdır.
Katılımcılar yukarıda belirtilen konularda, fotoğraflarına sanatsal yorumlarını katmakta özgürdürler.
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya her kategoride en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli fotoğraf gönderilebilir.
Fotoğraf üzerinde isim tarih vs.olmayacaktır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ayrıca bu durum kural ihlali sayılır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
4- Denizli Büyükşehir Belediyesi, sergileme ödülü alan fotoğraflar dışında sergileme bedelini ödeyerek kullanmak istediği fotoğrafları satın alır. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartı kabul etmiş sayılacak ve herhangi bir telif hakkı talebinde bulunmayacaklardır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı ve ödül alan fotoğraflar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı izni alınmak şartı ile başka yayınlarda da kullanılabilecektir.
5- Telif (Kullanım) Hakları:
Yarışmaya katılıp ödül alan ya da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları Denizli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
Denizli Büyükşehir Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları (ödül alan veya satın alınan) sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Denizli Büyükşehir Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin olacaktır.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve
basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler, Denizli Büyükşehir Belediyesi http://www.denizli.bel.tr/ ile Belediye’nin sosyal medya hesaplarında
yayınlanacaktır.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.denizli.bel.tr adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için kişi bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girilecektir. Başvuru sırasında yarışmacının cep telefonuna gelecek olan şifre ile fotoğraf yükleme işlemine geçilebilecektir. Yarışmacı bu şifre ile daha sonra giriş yaparak fotoğraflarını görebilecek veya düzenleyebilecektir.
Yarışmanın son katılım tarihine kadar fotoğraf yükleme işlemi yapabilecektir. Fotoğraf yükleme işlemlerinden sonra sayfanın altında bulunan “BAŞVURUYU TAMAMLA” butonuna tıklayarak yarışmaya katılım tamamlanacaktır. Bu işlem yapıldıktan sonra fotoğraf yükleme ve değiştirme işlemi yapılamayacaktır.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmacı fotoğrafları yükleme ekranından kontrol edip fotoğrafların tam ve eksiksiz olarak göründüğünü kontrol ederek yarışma başvurusunu tamamlamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 6 Mb’ı da geçmemelidir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda yazilim@denizli.bel.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

7- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Haziran 2017
Son Katılım Tarih : 01 Eylül 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 08 Eylül 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 12 Eylül 2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 22 Eylül 2017 saat:17.00

8- Ödüller (Her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere):
Birincilik 4.000.00TL
İkincilik 3.000.00TL
Üçüncülük 2.000.00TL
Mansiyon (4 adet) 500.00TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 250.00TL


KATILIMCI BİLGİLERİFOTOĞRAF YÜKLEME

DENİZLİDE KIRSAL YAŞAM

Fotoğraf Yükle +
1. Fotoğraf 2. Fotoğraf 3. Fotoğraf4. Fotoğraf

DENİZLİDE KENTSEL YAŞAM

Fotoğraf Yükle +
1. Fotoğraf 2. Fotoğraf 3. Fotoğraf4. Fotoğraf

DENİZLİ'NİN PARKLARI

Fotoğraf Yükle +
1. Fotoğraf 2. Fotoğraf 3. Fotoğraf4. Fotoğraf

DENİZLİ'NİN ANTİK KENTLERİ

Fotoğraf Yükle +
1. Fotoğraf 2. Fotoğraf 3. Fotoğraf4. Fotoğraf