İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-04-02
2019-05-02
2018-08-14
821 Sayılı Karar
Serinhisar Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Aşağı, Cumhuriyet, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref, Yenice Mahallelerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34393 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2018 tarih ve 821 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.