İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-01-25
2019-02-23
2019-01-25
Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Bekilli ilçesi, Sırıklı Mahallesi, 103 ada 56 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-36399, UİP-36400 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli ve 43 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2019-02-22
2019-03-23
2018-12-10
Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 567 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10/12/2018 tarih ve 2018/11-1 sayılı kararıyla onaylanmıştır.